Bạch thủ lô nuôi 3 ngày

Giới thiệu
Bạch thủ lô khung 3 ngày là một con số được lựa chọn có khả năng ra trong 3 ngày.
1. Mức vốn đề nghị:

Nếu bạn mong muốn mức thu nhập 300.000đ/ngày thì số vốn an toàn cần có là 10.000.000 đồng.

2. Cách chơi:

Nuôi theo tỉ lệ 1 - 2 - 3, hoặc 1 - 1 - 2 Ví dụ mức vốn 2.000.000đ thì:

Ví dụ: tỉ lệ 1 -2 - 3

- Ngày 1: 10 điểm/con

- Ngày 2: 20 điểm/con

- Ngày 3: 30 điểm/con

Khi ăn, quay về mức vào tiền ngày 1 cho bạch thủ nuôi tiếp theo

3. Yêu cầu:

 Vào tiền đúng tỉ lệ, cân đối vốn hợp lí, không chơi theo kiểu tất tay vì đây là lotto nuôi, cần vốn để chơi lâu dài và ổn định

BẠCH THỦ 3NGÀY 11/12

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 68 KHUNG TỪ NGÀY 11/12 ĐẾN 13/12:

BẠCH THỦ 3NGÀY 10/12

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 46 KHUNG TỪ NGÀY 10/12 ĐẾN 12/12 : 

BẠCH THỦ 3NGÀY 09/12

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 18 KHUNG TỪ NGÀY 09/12 ĐẾN 11/12 : 

BẠCH THỦ 3NGÀY 08/12

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 70 KHUNG TỪ NGÀY 08/12 ĐẾN 10/12 : trượt

BẠCH THỦ 3NGÀY 07/12

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 60 KHUNG TỪ NGÀY 07/12 ĐẾN 09/12 : trượt

BẠCH THỦ 3NGÀY 06/12

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 41 KHUNG TỪ NGÀY 06/12 ĐẾN 08/12 : Ăn 41 ngày 1

BẠCH THỦ 3NGÀY 05/12

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 83 KHUNG TỪ NGÀY 05/12 ĐẾN 07/12 : Ăn 83 ngày 1

BẠCH THỦ 3NGÀY 04/12

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 03 KHUNG TỪ NGÀY 04/12 ĐẾN 06/12 : Trượt

BẠCH THỦ 3NGÀY 03/12

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 71 KHUNG TỪ NGÀY 03/12 ĐẾN 05/12 : Ăn 71 ngày 3

BẠCH THỦ 3NGÀY 02/12

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 34 KHUNG TỪ NGÀY 02/12 ĐẾN 04/12 : Ăn 34 ngày 2

BẠCH THỦ 3NGÀY 01/12

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 90 KHUNG TỪ NGÀY 01/12 ĐẾN 03/12 : Ăn 90 ngày 3

BẠCH THỦ 3NGÀY 30/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 79 KHUNG TỪ NGÀY 30/11 ĐẾN 02/12 : Ăn 79** ngày 2

BẠCH THỦ 3NGÀY 29/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 01 KHUNG TỪ NGÀY 29/11 ĐẾN 01/12 : Ăn 01 ngày 2

BẠCH THỦ 3NGÀY 28/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 05 KHUNG TỪ NGÀY 28/11 ĐẾN 30/11 : Ăn 05 ngày 1

BẠCH THỦ 3NGÀY 27/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 87 KHUNG TỪ NGÀY 27/11 ĐẾN 29/11 : Trượt

BẠCH THỦ 3NGÀY 26/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 44 KHUNG TỪ NGÀY 26/11 ĐẾN 28/11 : ĂN 44 NGÀY 1

BẠCH THỦ 3NGÀY 25/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 01 KHUNG TỪ NGÀY 25/11 ĐẾN 27/11 : ĂN 01 NGÀY 1

BẠCH THỦ 3NGÀY 24/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 86 KHUNG TỪ NGÀY 24/11 ĐẾN 26/11 : ĂN 86 NGÀY 2

BẠCH THỦ 3NGÀY 23/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 98 KHUNG TỪ NGÀY 23/11 ĐẾN 25/11 : ĂN 98 NGÀY 3

BẠCH THỦ 3NGÀY 22/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 19 KHUNG TỪ NGÀY 22/11 ĐẾN 24/11 : ĂN 19 NGÀY 3

BẠCH THỦ 3NGÀY 21/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 28 KHUNG TỪ NGÀY 21/11 ĐẾN 23/11 : ĂN 28 NGÀY 3

BẠCH THỦ 3NGÀY 20/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 97 KHUNG TỪ NGÀY 20/11 ĐẾN 22/11 : ĂN 97 NGÀY 1

BẠCH THỦ 3NGÀY 19/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 42 KHUNG TỪ NGÀY 19/11 ĐẾN 21/11 : Ăn 42 ngày 2

BẠCH THỦ 3NGÀY 18/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 41 KHUNG TỪ NGÀY 18/11 ĐẾN 20/11 : ĂN 41 NGÀY 2

BẠCH THỦ 3NGÀY 17/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 54 KHUNG TỪ NGÀY 17/11 ĐẾN 19/11 : Trượt

BẠCH THỦ 3NGÀY 16/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 30 KHUNG TỪ NGÀY 16/11 ĐẾN 18/11 : Về 30 ngày 2

BẠCH THỦ 3NGÀY 15/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 33 KHUNG TỪ NGÀY 15/11 ĐẾN 17/11 : Trượt

BẠCH THỦ 3NGÀY 14/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 15 KHUNG TỪ NGÀY 14/11 ĐẾN 16/11 : ĂN 15 NGÀY 1

BẠCH THỦ 3NGÀY 13/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 10 KHUNG TỪ NGÀY 13/11 ĐẾN 15/11 : ĂN 10 NGÀY 2

BẠCH THỦ 3NGÀY 12/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 04 KHUNG TỪ NGÀY 12/11 ĐẾN 14/11 : Ăn 04 ngày 1

BẠCH THỦ 3NGÀY 11/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 39 KHUNG TỪ NGÀY 11/11 ĐẾN 13/11 : ĂN 39 NGÀY 1

BẠCH THỦ 3NGÀY 10/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 34 KHUNG TỪ NGÀY 10/11 ĐẾN 12/11 : Trượt

BẠCH THỦ 3NGÀY 09/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 07 KHUNG TỪ NGÀY 09/11 ĐẾN 11/11 : TRƯỢT

BẠCH THỦ 3NGÀY 08/11

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 95 KHUNG TỪ NGÀY 08/11 ĐẾN 10/11 : TRƯỢT