1
Hỗ trợ nạp tài khoản bằng thẻ cào?

Dàn đặc biệt tuần

Giới thiệu

Dàn đặc biệt tuần gồm 2 chạm được nuôi trong 7 ngày, dàn đề đánh 36 con mỗi ngày khung 7 ngày nên rất hiếm khi trượt khung, tuy số tiền lãi có thể không được cao như khi chơi các khung ngắn ngày nhưng bù lại độ ổn định sẽ cao hơn. Cách chơi này phù hợp nhất với những người chơi vui, ít mang tính ăn thua với "chủ đề", nếu theo đủ khung cũng dư giả tiền chè thuốc hàng ngày cho anh em.

Dàn đặc biệt 16/10
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Dàn đặc biệt 15/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,2 KHUNG TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN 21/10 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 14/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,6 KHUNG TỪ NGÀY 14/10 ĐẾN 20/10 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 13/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,9 KHUNG TỪ NGÀY 13/10 ĐẾN 19/10 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 11/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,8 KHUNG TỪ NGÀY 11/10 ĐẾN 17/10 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 10/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,9 KHUNG TỪ NGÀY 10/10 ĐẾN 16/10 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 9/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,7 KHUNG TỪ NGÀY 09/10 ĐẾN 15/10 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 8/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,9 KHUNG TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 14/10 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 7/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,8 KHUNG TỪ NGÀY 07/10 ĐẾN 13/10 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 6

Dàn đặc biệt 6/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,9 KHUNG TỪ NGÀY 06/10 ĐẾN 12/10 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 5/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,6 KHUNG TỪ NGÀY 05/10 ĐẾN 11/10 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 4/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,6 KHUNG TỪ NGÀY 04/10 ĐẾN 10/10 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 3/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,4 KHUNG TỪ NGÀY 03/10 ĐẾN 09/10 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 2/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,5 KHUNG TỪ NGÀY 02/10 ĐẾN 08/10 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 1/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,7 KHUNG TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 07/10 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 30/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,7 KHUNG TỪ NGÀY 30/09 ĐẾN 06/10 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 29/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,7 KHUNG TỪ NGÀY 29/09 ĐẾN 05/10 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 28/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,4 KHUNG TỪ NGÀY 28/09 ĐẾN 04/10 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 5

Dàn đặc biệt 27/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,5 KHUNG TỪ NGÀY 27/09 ĐẾN 03/10 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 26/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,4 KHUNG TỪ NGÀY 26/09 ĐẾN 02/10 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 25/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,9 KHUNG TỪ NGÀY 25/09 ĐẾN 01/10 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 24/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,8 KHUNG TỪ NGÀY 24/09 ĐẾN 30/09 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 23/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,9 KHUNG TỪ NGÀY 23/09 ĐẾN 29/09 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 22/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,7 KHUNG TỪ NGÀY 22/09 ĐẾN 28/09 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 21/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,9 KHUNG TỪ NGÀY 21/09 ĐẾN 27/09 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 4

Dàn đặc biệt 20/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,7 KHUNG TỪ NGÀY 20/09 ĐẾN 26/09 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 19/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,5 KHUNG TỪ NGÀY 19/09 ĐẾN 25/09 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 7

Dàn đặc biệt 18/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,2 KHUNG TỪ NGÀY 18/09 ĐẾN 24/09 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 17/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,9 KHUNG TỪ NGÀY 17/09 ĐẾN 23/09 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 16/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,8 KHUNG TỪ NGÀY 16/09 ĐẾN 22/09 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 15/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,9 KHUNG TỪ NGÀY 15/09 ĐẾN 21/09 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 14/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,8 KHUNG TỪ NGÀY 14/09 ĐẾN 20/09 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 13/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,9 KHUNG TỪ NGÀY 13/09 ĐẾN 19/09 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 12/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 7,9 KHUNG TỪ NGÀY 12/09 ĐẾN 18/09 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 4

Dàn đặc biệt 11/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,7 KHUNG TỪ NGÀY 11/09 ĐẾN 17/09 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 10/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,2 KHUNG TỪ NGÀY 10/09 ĐẾN 16/09 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 09/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,9 KHUNG TỪ NGÀY 09/09 ĐẾN 15/09 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 6

Dàn đặc biệt 08/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,6 KHUNG TỪ NGÀY 08/09 ĐẾN 14/09 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 07/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,7 KHUNG TỪ NGÀY 07/09 ĐẾN 13/09 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 06/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,8 KHUNG TỪ NGÀY 06/09 ĐẾN 12/09 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 05/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,9 KHUNG TỪ NGÀY 05/09 ĐẾN 11/09 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 04/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,9 KHUNG TỪ NGÀY 04/09 ĐẾN 10/09 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 4

Dàn đặc biệt 03/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,6 KHUNG TỪ NGÀY 03/09 ĐẾN 09/09 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 4

Dàn đặc biệt 02/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,9 KHUNG TỪ NGÀY 02/09 ĐẾN 08/09 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 01/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,9 KHUNG TỪ NGÀY 01/09 ĐẾN 07/09 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 31/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,6 KHUNG TỪ NGÀY 31/08 ĐẾN 06/09 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 30/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,6 KHUNG TỪ NGÀY 30/08 ĐẾN 05/09 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 29/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,9 KHUNG TỪ NGÀY 29/08 ĐẾN 04/09 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 28/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,8 KHUNG TỪ NGÀY 28/08 ĐẾN 03/09 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 27/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,5 KHUNG TỪ NGÀY 27/08 ĐẾN 02/09 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 4

Dàn đặc biệt 26/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,4 KHUNG TỪ NGÀY 26/08 ĐẾN 01/09 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 5

Dàn đặc biệt 25/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,8 KHUNG TỪ NGÀY 25/08 ĐẾN 31/08 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 24/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,6 KHUNG TỪ NGÀY 24/08 ĐẾN 30/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 23/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 7,8 KHUNG TỪ NGÀY 23/08 ĐẾN 29/08 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 22/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,3 KHUNG TỪ NGÀY 22/08 ĐẾN 28/08 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 21/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 7,8 KHUNG TỪ NGÀY 21/08 ĐẾN 27/08 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 20/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,2 KHUNG TỪ NGÀY 20/08 ĐẾN 26/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 5

Dàn đặc biệt 19/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,9 KHUNG TỪ NGÀY 19/08 ĐẾN 25/08 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 18/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,5 KHUNG TỪ NGÀY 18/08 ĐẾN 24/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 17/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,8 KHUNG TỪ NGÀY 17/08 ĐẾN 23/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 16/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,6 KHUNG TỪ NGÀY 16/08 ĐẾN 22/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 6

Dàn đặc biệt 15/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,5 KHUNG TỪ NGÀY 15/08 ĐẾN 21/08 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 6

Dàn đặc biệt 14/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,3 KHUNG TỪ NGÀY 14/08 ĐẾN 20/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 6

Dàn đặc biệt 13/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,3 KHUNG TỪ NGÀY 13/08 ĐẾN 19/08 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 12/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,7 KHUNG TỪ NGÀY 12/08 ĐẾN 18/08 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 11/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,8 KHUNG TỪ NGÀY 11/08 ĐẾN 17/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 10/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,5 KHUNG TỪ NGÀY 10/08 ĐẾN 16/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 09/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,9 KHUNG TỪ NGÀY 09/08 ĐẾN 15/08 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 5

Dàn đặc biệt 08/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,7 KHUNG TỪ NGÀY 08/08 ĐẾN 14/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 07/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 7,8 KHUNG TỪ NGÀY 07/08 ĐẾN 13/08 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 06/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,7 KHUNG TỪ NGÀY 06/08 ĐẾN 12/08 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 05/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,6 KHUNG TỪ NGÀY 05/08 ĐẾN 11/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 04/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,2 KHUNG TỪ NGÀY 04/08 ĐẾN 10/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 03/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,6 KHUNG TỪ NGÀY 03/08 ĐẾN 09/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 02/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 2,8 KHUNG TỪ NGÀY 02/08 ĐẾN 08/08 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 01/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 7,8 KHUNG TỪ NGÀY 01/08 ĐẾN 07/08 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 31/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,2 KHUNG TỪ NGÀY 31/07 ĐẾN 06/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 30/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,4 KHUNG TỪ NGÀY 30/07 ĐẾN 05/08 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 6

Dàn đặc biệt 29/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,8 KHUNG TỪ NGÀY 29/07 ĐẾN 04/08 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 28/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,1 KHUNG TỪ NGÀY 28/07 ĐẾN 03/08 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 27/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,8 KHUNG TỪ NGÀY 27/07 ĐẾN 02/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 26/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,8 KHUNG TỪ NGÀY 26/07 ĐẾN 01/08 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 25/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 1,4 KHUNG TỪ NGÀY 25/07 ĐẾN 31/07 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 24/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 4,6 KHUNG TỪ NGÀY 24/07 ĐẾN 30/07 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 23/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,9 KHUNG TỪ NGÀY 23/07 ĐẾN 29/07 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 4

Dàn đặc biệt 22/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 7,4 KHUNG TỪ NGÀY 22/07 ĐẾN 28/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 21/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 3,4 KHUNG TỪ NGÀY 21/07 ĐẾN 27/07 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 5

Dàn đặc biệt 20/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 8,9 KHUNG TỪ NGÀY 20/07 ĐẾN 26/07 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 19/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 0,7 KHUNG TỪ NGÀY 19/07 ĐẾN 25/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 18/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 5,6 KHUNG TỪ NGÀY 18/07 ĐẾN 24/07 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 17/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 7,8 KHUNG TỪ NGÀY 17/07 ĐẾN 23/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 16/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 6,8 KHUNG TỪ NGÀY 16/07 ĐẾN 22/07 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 15/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 7 NGÀY CHẠM 9,3 KHUNG TỪ NGÀY 15/07 ĐẾN 21/07 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 14/7

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 5,3 NUÔI TỪ NGÀY 14/07 ĐẾN 20/07 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 13/7

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 8,3 NUÔI TỪ NGÀY 13/07 ĐẾN 19/07 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 12/7

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 2,8 NUÔI TỪ NGÀY 12/07 ĐẾN 18/07 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 11/7

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 1,5 NUÔI TỪ NGÀY 11/07 ĐẾN 17/07 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 10/7

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 7,8 NUÔI TỪ NGÀY 10/07 ĐẾN 16/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 09/7

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 2,5 NUÔI TỪ NGÀY 09/07 ĐẾN 15/07 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 08/7

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 0,6 NUÔI TỪ NGÀY 08/07 ĐẾN 14/07 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 5

Dàn đặc biệt 07/7

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 6,9 NUÔI TỪ NGÀY 07/07 ĐẾN 13/07 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 06/7

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 2,9 NUÔI TỪ NGÀY 06/07 ĐẾN 12/07 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 05/7

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 6,9 NUÔI TỪ NGÀY 05/07 ĐẾN 11/07 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 04/7

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 3,8 NUÔI TỪ NGÀY 04/07 ĐẾN 10/07 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 03/7

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 2,7 NUÔI TỪ NGÀY 03/07 ĐẾN 09/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 5

Dàn đặc biệt 02/7

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 1,2 NUÔI TỪ NGÀY 02/07 ĐẾN 08/07 :ĂN CHẠM 1 NGÀY 5

Dàn đặc biệt 01/7

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 8,9 NUÔI TỪ NGÀY 01/07 ĐẾN 07/07 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 30/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 1,8 NUÔI TỪ NGÀY 30/06 ĐẾN 06/07 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 29/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 9,7 NUÔI TỪ NGÀY 29/06 ĐẾN 05/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 28/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 3,4 NUÔI TỪ NGÀY 28/06 ĐẾN 04/07 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 27/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 1,9 NUÔI TỪ NGÀY 27/06 ĐẾN 03/07 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 26/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 6,9 NUÔI TỪ NGÀY 26/06 ĐẾN 02/07 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 25/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 3,9 NUÔI TỪ NGÀY 25/06 ĐẾN 01/07 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 24/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 5,9 NUÔI TỪ NGÀY 24/06 ĐẾN 30/06 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 23/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 8,9 NUÔI TỪ NGÀY 23/06 ĐẾN 29/06 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 22/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 0,8 NUÔI TỪ NGÀY 22/06 ĐẾN 28/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 21/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 5,8 NUÔI TỪ NGÀY 21/06 ĐẾN 27/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 20/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 1,9 NUÔI TỪ NGÀY 20/06 ĐẾN 26/06 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 19/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 4,9 NUÔI TỪ NGÀY 19/06 ĐẾN 25/06 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 18/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 6,8 NUÔI TỪ NGÀY 18/06 ĐẾN 24/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 17/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 3,4 NUÔI TỪ NGÀY 17/06 ĐẾN 23/06 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 16/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 1,4 NUÔI TỪ NGÀY 16/06 ĐẾN 22/06 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 15/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 5,7 NUÔI TỪ NGÀY 15/06 ĐẾN 21/06 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 14/6

KHÔNG CHỐT

Dàn đặc biệt 13/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 2,1 NUÔI TỪ NGÀY 13/06 ĐẾN 19/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 12/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 3,9 NUÔI TỪ NGÀY 12/06 ĐẾN 18/06 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 11/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 6,0 NUÔI TỪ NGÀY 11/06 ĐẾN 17/06 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 7

Dàn đặc biệt 10/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 4,5 NUÔI TỪ NGÀY 10/06 ĐẾN 16/06 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 09/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 0,3 NUÔI TỪ NGÀY 09/06 ĐẾN 15/06 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 08/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 0,5 NUÔI TỪ NGÀY 08/06 ĐẾN 14/06 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 07/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 2,3 NUÔI TỪ NGÀY 07/06 ĐẾN 13/06 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 06/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 3,8 NUÔI TỪ NGÀY 06/06 ĐẾN 12/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 05/6
DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 7,0 NUÔI TỪ NGÀY 05/06 ĐẾN 11/06 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2
Dàn đặc biệt 04/6
DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 1,9 NUÔI TỪ NGÀY 04/06 ĐẾN 10/06 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 6
Dàn đặc biệt 03/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 8,3 NUÔI TỪ NGÀY 03/06 ĐẾN 09/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 02/6

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 1,4 NUÔI TỪ NGÀY 02/06 ĐẾN 08/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 01/6

KHÔNG CHỐT

Dàn đặc biệt 31/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 6,7 NUÔI TỪ NGÀY 31/05 ĐẾN 06/06 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 30/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 9,8 NUÔI TỪ NGÀY 30/05 ĐẾN 05/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 4

Dàn đặc biệt 29/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 8,0 NUÔI TỪ NGÀY 29/05 ĐẾN 04/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 5

Dàn đặc biệt 28/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 1,3 NUÔI TỪ NGÀY 28/05 ĐẾN 03/06 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 27/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 8,3 NUÔI TỪ NGÀY 27/05 ĐẾN 02/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 26/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 6,8 NUÔI TỪ NGÀY 26/05 ĐẾN 01/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 25/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 9,8 NUÔI TỪ NGÀY 25/05 ĐẾN 31/05 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 24/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 0,7 NUÔI TỪ NGÀY 24/05 ĐẾN 30/05 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 23/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 6,5 NUÔI TỪ NGÀY 23/05 ĐẾN 29/05 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 22/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 7,8 NUÔI TỪ NGÀY 22/05 ĐẾN 28/05 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 21/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 3,6 NUÔI TỪ NGÀY 21/05 ĐẾN 27/05 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 20/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 1,8 NUÔI TỪ NGÀY 20/05 ĐẾN 26/05 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 19/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 7,8 NUÔI TỪ NGÀY 19/05 ĐẾN 25/05 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 18/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 0,6 NUÔI TỪ NGÀY 18/05 ĐẾN 24/05 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 17/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 1,4 NUÔI TỪ NGÀY 17/05 ĐẾN 23/05 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 16/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 6,8 NUÔI TỪ NGÀY 16/05 ĐẾN 22/05 : 

Dàn đặc biệt 15/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 0,7 NUÔI TỪ NGÀY 15/05 ĐẾN 21/05 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 14/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 2,6 NUÔI TỪ NGÀY 14/05 ĐẾN 20/05 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 13/5

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 6,7 NUÔI TỪ NGÀY 13/05 ĐẾN 19/05 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 01/4
Hệ thống đang bảo trì
Dàn đặc biệt 31/3

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 0,1 NUÔI TỪ NGÀY 31/03 ĐẾN 06/04 :

Dàn đặc biệt 30/3

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 6,1 NUÔI TỪ NGÀY 30/03 ĐẾN 05/04 :

Dàn đặc biệt 29/3

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 2,3 NUÔI TỪ NGÀY 29/03 ĐẾN 04/04 : VỀ CHẠM 3 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 28/3

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 8,3 NUÔI TỪ NGÀY 28/03 ĐẾN 03/04 : VỀ CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 27/3

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 7,5 NUÔI TỪ NGÀY 27/03 ĐẾN 02/04 : VỀ CHẠM 7 NGÀY 1