Dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày

Giới thiệu

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày gồm 2 chạm đặc biệt, 2 chạm là 2 đầu và 2 đuôi của giải đặc biệt miền bắc.Dàn đặc biệt nuôi 3 ngày được thống kê bằng phần mềm soi cầu đặc biệt hiện đại.

Tỉ lệ vào tiền : 1:2:4

Ví dụ

Ngày 1 : mỗi con 1k

Ngày 2 : mỗi con 2k

Ngày 3 : mỗi con 4k

Tag : dan dac biet 36 so, dan dac biet nuoi 3 ngay

Dàn đặc biệt 36 24/2
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Dàn đặc biệt 36 23/2
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Dàn đặc biệt 36 13/2

NGHỈ TẾT

Dàn đặc biệt 36 12/2

CHẠM ĐẶC BIỆT 5,9 NUÔI TỪ NGÀY 12/02 ĐẾN 14/02 : ăn chạm 9 ngày 1

Dàn đặc biệt 36 11/2

CHẠM ĐẶC BIỆT 0,3 NUÔI TỪ NGÀY 11/02 ĐẾN 13/02 : trượt

Dàn đặc biệt 36 10/2

CHẠM ĐẶC BIỆT 3,7 NUÔI TỪ NGÀY 10/02 ĐẾN 12/02 : trượt

Dàn đặc biệt 36 09/2

CHẠM ĐẶC BIỆT 1,6 NUÔI TỪ NGÀY 09/02 ĐẾN 11/02 : ăn chạm 1 ngày 2

Dàn đặc biệt 36 08/2

CHẠM ĐẶC BIỆT 3,4 NUÔI TỪ NGÀY 08/02 ĐẾN 10/02 : trượt

Dàn đặc biệt 36 07/2

CHẠM ĐẶC BIỆT 3,5 NUÔI TỪ NGÀY 07/02 ĐẾN 09/02 : ăn chạm 5 ngày 1

Dàn đặc biệt 36 06/2

CHẠM ĐẶC BIỆT 6,4 NUÔI TỪ NGÀY 06/02 ĐẾN 08/02 : trượt

Dàn đặc biệt 36 05/2

CHẠM ĐẶC BIỆT 4,7 NUÔI TỪ NGÀY 05/02 ĐẾN 07/02 : trượt

Dàn đặc biệt 36 04/2

CHẠM ĐẶC BIỆT 3,7 NUÔI TỪ NGÀY 04/02 ĐẾN 06/02 : VỀ CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 03/2

CHẠM ĐẶC BIỆT 5,0 NUÔI TỪ NGÀY 03/02 ĐẾN 05/02 : VỀ CHẠM 0 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 02/2

CHẠM ĐẶC BIỆT 3,2 NUÔI TỪ NGÀY 02/02 ĐẾN 04/02 : ăn chạm 3 ngày 1

Dàn đặc biệt 36 01/2

CHẠM ĐẶC BIỆT 5,7 NUÔI TỪ NGÀY 01/02 ĐẾN 03/02 : ăn chạm 5 ngày 1

Dàn đặc biệt 36 31/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 7,2 NUÔI TỪ NGÀY 31/01 ĐẾN 02/02 : ăn chạm 7 ngày 3

Dàn đặc biệt 36 30/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 1,9 NUÔI TỪ NGÀY 30/01 ĐẾN 01/02 : ăn chạm 9 ngày 1

Dàn đặc biệt 36 29/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 5,4 NUÔI TỪ NGÀY 29/01 ĐẾN 31/01 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 28/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 5,8 NUÔI TỪ NGÀY 28/01 ĐẾN 30/01 : Ăn chạm 5 ngày 1

Dàn đặc biệt 36 27/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 4,9 NUÔI TỪ NGÀY 27/01 ĐẾN 29/01 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 26/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 7,2 NUÔI TỪ NGÀY 26/01 ĐẾN 28/01 : Trượt

Dàn đặc biệt 36 25/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 1,4 NUÔI TỪ NGÀY 25/01 ĐẾN 27/01 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 24/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 3,4 NUÔI TỪ NGÀY 24/01 ĐẾN 26/01 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 23/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 1,2 NUÔI TỪ NGÀY 23/01 ĐẾN 25/01 : ăn chạm 1 ngày 1

Dàn đặc biệt 36 22/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 3,7 NUÔI TỪ NGÀY 22/01 ĐẾN 24/01 : ăn chạm 7 ngày 3

Dàn đặc biệt 36 21/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 4,9 NUÔI TỪ NGÀY 21/01 ĐẾN 23/01 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 20/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 4,1 NUÔI TỪ NGÀY 20/01 ĐẾN 22/01 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 19/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 8,4 NUÔI TỪ NGÀY 19/01 ĐẾN 21/01 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 18/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 8,1 NUÔI TỪ NGÀY 18/01 ĐẾN 20/01 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 17/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 4,7 NUÔI TỪ NGÀY 17/1 ĐẾN 19/1 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 16/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 0,5 NUÔI TỪ NGÀY 16/1 ĐẾN 18/1 : ăn chạm 0 ngày 2

Dàn đặc biệt 36 15/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 7,6 NUÔI TỪ NGÀY 15/1 ĐẾN 17/1 : ăn chạm 6 ngày 2

Dàn đặc biệt 36 14/1
KHÔNG CHỐT
Dàn đặc biệt 36 13/1
CHẠM ĐẶC BIỆT 8,9 NUÔI TỪ NGÀY 13/1 ĐẾN 15/1 : ăn chạm 8 ngày 3