Dàn đặc biệt nuôi tuần

Giới thiệu

Dàn đặc biệt nuôi tuần gồm 2 chạm nuôi trong 7 ngày được đưa ra nhờ phần mềm thống kê giải đặc biệt hiện đại.

Tỉ lệ vào tiền dàn đặc biệt nuôi tuần ( tham khảo )

1:2:4:8:16:32:64,ví dụ

- Ngày 1: mỗi con 1k.

- Ngày 2: mỗi con 2k.

- Ngày 3: mỗi con 4k.

- Ngày 4: mỗi con 8k.

- Ngày 5: mỗi con 16k.

- Ngày 6: mỗi con 32k.

- Ngày 7: mỗi con 64k.

Tag : dan dac biet nuoi tuan, dan dac biet tuan

Dàn đặc biệt 24/02
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Dàn đặc biệt 23/02

CHẠM ĐẶC BIỆT 0,4 NUÔI TỪ NGÀY 23/02 ĐẾN 01/03 : VỀ CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 09/02

NGHỈ TẾT

Dàn đặc biệt 08/02

CHẠM ĐẶC BIỆT 0,6 NUÔI TỪ NGÀY 08/02 ĐẾN 14/02 : ăn chạm 6 ngày 4

Dàn đặc biệt 07/02

CHẠM ĐẶC BIỆT 0,7 NUÔI TỪ NGÀY 07/02 ĐẾN 13/02 : ăn chạm 7 ngày 2

Dàn đặc biệt 06/02

CHẠM ĐẶC BIỆT 6,2 NUÔI TỪ NGÀY 06/02 ĐẾN 12/02 : ăn chạm 2 ngày 2

Dàn đặc biệt 05/02

CHẠM ĐẶC BIỆT 5,0 NUÔI TỪ NGÀY 05/02 ĐẾN 11/02 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 04/02

CHẠM ĐẶC BIỆT 7,9 NUÔI TỪ NGÀY 04/02 ĐẾN 10/02 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 03/02

CHẠM ĐẶC BIỆT 1,3 NUÔI TỪ NGÀY 03/02 ĐẾN 09/02 : VỀ CHẠM 1 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 02/02

CHẠM ĐẶC BIỆT 5,9 NUÔI TỪ NGÀY 02/02 ĐẾN 08/02 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 4

Dàn đặc biệt 01/02

CHẠM ĐẶC BIỆT 2,4 NUÔI TỪ NGÀY 01/02 ĐẾN 07/02 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 4

Dàn đặc biệt 31/01

CHẠM ĐẶC BIỆT 9,8 NUÔI TỪ NGÀY 31/01 ĐẾN 06/02 : ăn chạm 8 ngày 1

Dàn đặc biệt 30/01

CHẠM ĐẶC BIỆT 5,2 NUÔI TỪ NGÀY 30/01 ĐẾN 05/02 : ăn chạm 2 ngày 1

Dàn đặc biệt 29/01

CHẠM ĐẶC BIỆT 4,1 NUÔI TỪ NGÀY 29/01 ĐẾN 04/02 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 28/01

CHẠM ĐẶC BIỆT 3,1 NUÔI TỪ NGÀY 28/01 ĐẾN 03/02 : Ăn chạm 1 ngày 1

Dàn đặc biệt 27/01

CHẠM ĐẶC BIỆT 6,0 NUÔI TỪ NGÀY 27/01 ĐẾN 02/02 : trượt

Dàn đặc biệt 26/01
CHẠM ĐẶC BIỆT 5,3 NUÔI TỪ NGÀY 26/01 ĐẾN 01/02 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1
Dàn đặc biệt 25/01

CHẠM ĐẶC BIỆT 4,9 NUÔI TỪ NGÀY 25/01 ĐẾN 31/01 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 24/01

CHẠM ĐẶC BIỆT 3,8 NUÔI TỪ NGÀY 24/01 ĐẾN 30/01 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 23/01

CHẠM ĐẶC BIỆT 2,8 NUÔI TỪ NGÀY 23/01 ĐẾN 29/01 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 22/01

CHẠM ĐẶC BIỆT 3,9 NUÔI TỪ NGÀY 22/01 ĐẾN 28/01 : ăn chạm 3 ngày 6

Dàn đặc biệt 21/01

CHẠM ĐẶC BIỆT 6,5 NUÔI TỪ NGÀY 21/01 ĐẾN 27/01 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 20/01

CHẠM ĐẶC BIỆT 3,9 NUÔI TỪ NGÀY 20/01 ĐẾN 26/01 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 19/01

CHẠM ĐẶC BIỆT 1,9 NUÔI TỪ NGÀY 19/01 ĐẾN 25/01 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 18/01

CHẠM ĐẶC BIỆT 6,2 NUÔI TỪ NGÀY 18/01 ĐẾN 24/01 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 17/01

CHẠM ĐẶC BIỆT 9,3 NUÔI TỪ NGÀY 17/1 ĐẾN 23/1 : ăn chạm 9 ngày 1

Dàn đặc biệt 16/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 0,8 NUÔI TỪ NGÀY 16/1 ĐẾN 22/1 : ăn chạm 0 ngày 2

Dàn đặc biệt 15/1

CHẠM ĐẶC BIỆT 7,1 NUÔI TỪ NGÀY 15/1 ĐẾN 21/1 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 4

Dàn đặc biệt 14/1

KHÔNG CHỐT

Dàn đặc biệt 13/1
CHẠM ĐẶC BIỆT 7,4 NUÔI TỪ NGÀY 13/1 ĐẾN 19/1 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1