Nuôi lô khung max 3 ngày

Giới thiệu
Nuôi lô khung max 3 ngày là cặp số duy nhất được lựa chọn 99% sẽ về trong 3 ngày.Là cặp số được lựa chọn kĩ lưỡng từ rất nhiều cặp số đẹp, dựa trên các phương pháp thống kê và tần suất, có độ chính xác cao.
1. Mức vốn

Nếu bạn mong muốn mức thu nhập 500.000đ/ngày thì số vốn an toàn cần có là 10.000.000 đồng.

2. Cách chơi

Nuôi theo tỉ lệ 1 - 3 - 10 . Ví dụ mức vốn 10.000.000đ thì:

- Ngày 1: 10 điểm/con

- Ngày 2: 30 điểm/con

- Ngày 3: 100 điểm/con

Khi ăn, quay về mức vào tiền ngày 1 cho cặp nuôi tiếp theo

3. Yêu cầu

 Vào tiền đúng tỉ lệ, cân đối vốn hợp lí, không chơi theo kiểu tất tay vì đây là lotto nuôi, cần vốn để chơi lâu dài và ổn định

tag : lo khung 3 ngay, lo nuoi 3 ngay, nuoi lo cap khung 3 ngay

Lô khung 3 ngày 25/5
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Lô khung 3 ngày 24/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 14 41 KHUNG TỪ NGÀY 24/05 ĐẾN 26/05 : ĂN 41 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 23/5
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Lô khung 3 ngày 22/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 46 64 KHUNG TỪ NGÀY 22/05 ĐẾN 24/05: ĂN 64 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 21/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 56 65 KHUNG TỪ NGÀY 21/05 ĐẾN 23/05: ĂN 65 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 20/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 35 53 KHUNG TỪ NGÀY 20/05 ĐẾN 22/05: ĂN 53 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 19/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 13 31 KHUNG TỪ NGÀY 19/05 ĐẾN 21/05: TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 18/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 24 42 KHUNG TỪ NGÀY 18/05 ĐẾN 20/05: ĂN 24 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 17/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 02 20 KHUNG TỪ NGÀY 17/05 ĐẾN 19/05: ĂN 20 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 16/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 01 10 KHUNG TỪ NGÀY 16/05 ĐẾN 18/05: TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 15/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 78 87 KHUNG TỪ NGÀY 15/05 ĐẾN 17/05: TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 14/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 16 61 KHUNG TỪ NGÀY 14/05 ĐẾN 16/05: ĂN 16,61 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 13/5
SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 12 21 KHUNG TỪ NGÀY 13/05 ĐẾN 15/05: TRƯỢT
Lô khung 3 ngày 01/4

Hệ thống đang bảo trì

Lô khung 3 ngày 31/3

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 14 41 KHUNG TỪ NGÀY 31/03 ĐẾN 02/04 : ĂN 14,41 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 30/3

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 25 52 KHUNG TỪ NGÀY 30/03 ĐẾN 01/04 :

Lô khung 3 ngày 29/3

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 78 87 KHUNG TỪ NGÀY 29/03 ĐẾN 31/03 : ĂN 87 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 28/3

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 34 43 KHUNG TỪ NGÀY 28/03 ĐẾN 30/03 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 27/3

Lô nuôi 3 ngày : 26 62 từ 27/03 đến 29/03 : ăn 26,62 ngày 2