Thống kê bạc nhớ ngày 08-01-2018

Phương pháp bạc nhớ là một phương pháp dựa trên lịch sử những lần quay trước đó để lọc ra một số sự trùng hợp lotto nào thường ra sau khi đặc biệt về, lotto về nhiều nháy, đầu câm đuôi câm, lotto về theo giải,...


Tham khảo thêm tại : THỐNG KÊ BẠC NHỚ

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 08/01/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 57. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 09-90 về 62 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

- Cặp 01-10 về 61 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 36,63 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 27-72 về 48 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

- Lotto 13-31 về 44 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 16 lần ngày 3