Thống kê bạc nhớ ngày 20-12-2017

Phương pháp bạc nhớ là một phương pháp dựa trên lịch sử những lần quay trước đó để lọc ra một số sự trùng hợp lotto nào thường ra sau khi đặc biệt về, lotto về nhiều nháy, đầu câm đuôi câm, lotto về theo giải,...


Tham khảo thêm tại : THỐNG KÊ BẠC NHỚ

1. Thống kê bạc nhớ lotto về theo giải đặc biệt

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 18. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 11-66 về 68 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

+ Cặp 37-73 về 65 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 27 lần ngày 3

2. Thống kê bạc nhớ lotto về theo lotto về nhiều nháy

Trong 30 lần lotto 12,21 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 09-90 về 46 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3

- Lotto 27-72 về 45 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 13 lần ngày 3