Thống kê bạc nhớ ngày 21-12-2017

Phương pháp bạc nhớ là một phương pháp dựa trên lịch sử những lần quay trước đó để lọc ra một số sự trùng hợp lotto nào thường ra sau khi đặc biệt về, lotto về nhiều nháy, đầu câm đuôi câm, lotto về theo giải,...


Tham khảo thêm tại : BẠC NHỚ HIỆN ĐẠI

1. Thống kê bạc nhớ lotto về theo giải đặc biệt

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 68. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 01-10 về 61 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

+ Cặp 69-96 về 59 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 23 lần ngày 3

2. Thống kê bạc nhớ lotto về theo lotto về nhiều nháy

Trong 30 lần lotto 24,42 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 23-32 về 51 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 19 lần ngày 3

- Lotto 07-70 về 49 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 13 lần ngày 3