1
Hỗ trợ nạp tài khoản bằng thẻ cào?

Nuôi lô khung max 5 ngày

Giới thiệu

Lô khung 5 ngày được lựa chọn kĩ càng theo thống kê bạc nhớ, theo một số phương pháp đã được các cao thủ kiểm chứng từ rất lâu nên độ an toàn và chính xác khá cao.

Cách chơi :

Lãi đủ chi phí xăng xe, điện thoại, ăn sáng: tuân thủ cách đánh vào tiền tỉ lệ như sau: 1:1:2:3:5

Như vậy, nếu loto ra bắt cứ ngày nào ta cũng có lãi, tuy khá ít nhưng nhẹ vốn và tâm lí thoải mái, đủ chi phí xăng xe, caffe...

tag : lo nuoi 5 ngay, nuoi lo khung 5 ngay, nuoi loto khung 5 ngay

Lô khung 5ngày 16/10
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Lô khung 5ngày 15/10
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Lô khung 5ngày 14/10
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Lô khung 5ngày 13/10

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 99 KHUNG TỪ NGÀY 13/10 ĐẾN 17/10 : ĂN 99 NGÀY 2

Lô khung 5ngày 11/10

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 49 KHUNG TỪ NGÀY 11/10 ĐẾN 15/10 : ĂN 49 NGÀY 1

Lô khung 5ngày 10/10

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 46 KHUNG TỪ NGÀY 10/10 ĐẾN 14/10 : ĂN 46** NGÀY 5

Lô khung 5 ngày 9/10

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 30 KHUNG TỪ NGÀY 09/10 ĐẾN 13/10 : ĂN 30 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 8/10

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 69 KHUNG TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 12/10 : ĂN 69** NGÀY 5

Lô khung 5 ngày 7/10

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 78 KHUNG TỪ NGÀY 07/10 ĐẾN 11/10 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 6/10

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 36 KHUNG TỪ NGÀY 06/10 ĐẾN 10/10 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 5/10

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 87 KHUNG TỪ NGÀY 05/10 ĐẾN 09/10 : ĂN 87 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 4/10

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 81 KHUNG TỪ NGÀY 04/10 ĐẾN 08/10 : ĂN 81 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 3/10

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 76 KHUNG TỪ NGÀY 03/10 ĐẾN 07/10 : ĂN 76 NGÀY 5

Lô khung 5 ngày 2/10

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 35 KHUNG TỪ NGÀY 02/10 ĐẾN 06/10 : ĂN 35** NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 1/10

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 70 KHUNG TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 05/10 : ĂN 70 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 30/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 09 KHUNG TỪ NGÀY 30/09 ĐẾN 04/10 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 29/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 00 KHUNG TỪ NGÀY 29/09 ĐẾN 03/10 : ĂN 00 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 28/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 30 KHUNG TỪ NGÀY 28/09 ĐẾN 02/10 : ĂN 30 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 27/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 73 KHUNG TỪ NGÀY 27/09 ĐẾN 01/10 : ĂN 73 NGÀY 5

Lô khung 5 ngày 26/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 90 KHUNG TỪ NGÀY 26/09 ĐẾN 30/09 : ĂN 90 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 25/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 94 KHUNG TỪ NGÀY 25/09 ĐẾN 29/09 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 24/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 08 KHUNG TỪ NGÀY 24/09 ĐẾN 28/09 : ĂN 08** NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 23/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 15 KHUNG TỪ NGÀY 23/09 ĐẾN 27/09 : ĂN 15 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 22/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 43 KHUNG TỪ NGÀY 22/09 ĐẾN 26/09 : ĂN 43 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 21/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 97 KHUNG TỪ NGÀY 21/09 ĐẾN 25/09 : ĂN 97*** NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 20/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 71 KHUNG TỪ NGÀY 20/09 ĐẾN 24/09 : ĂN 71 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 19/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 45 KHUNG TỪ NGÀY 19/09 ĐẾN 23/09 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 18/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 34 KHUNG TỪ NGÀY 18/09 ĐẾN 22/09 : ĂN 34 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 17/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 73 KHUNG TỪ NGÀY 17/09 ĐẾN 21/09 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 16/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 26 KHUNG TỪ NGÀY 16/09 ĐẾN 20/09 : ĂN 26 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 15/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 93 KHUNG TỪ NGÀY 15/09 ĐẾN 19/09 : ĂN 93 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 14/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 46 KHUNG TỪ NGÀY 14/09 ĐẾN 18/09 : ĂN 46 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 13/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 75 KHUNG TỪ NGÀY 13/09 ĐẾN 17/09 : ĂN 75 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 12/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 42 KHUNG TỪ NGÀY 12/09 ĐẾN 16/09 : ĂN 42 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 11/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 74 KHUNG TỪ NGÀY 11/09 ĐẾN 15/09 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 10/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 36 KHUNG TỪ NGÀY 10/09 ĐẾN 14/09 : ĂN 36 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 09/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 51 KHUNG TỪ NGÀY 09/09 ĐẾN 13/09 : ĂN 51 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 08/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 70 KHUNG TỪ NGÀY 08/09 ĐẾN 12/09 : ĂN 70 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 07/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 85 KHUNG TỪ NGÀY 07/09 ĐẾN 11/09 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 06/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 72 KHUNG TỪ NGÀY 06/09 ĐẾN 10/09 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 05/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 55 KHUNG TỪ NGÀY 05/09 ĐẾN 09/09 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 04/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 63 KHUNG TỪ NGÀY 04/09 ĐẾN 08/09 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 03/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 80 KHUNG TỪ NGÀY 03/09 ĐẾN 07/09 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 02/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 23 KHUNG TỪ NGÀY 02/09 ĐẾN 06/09 : ĂN 23 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 01/9

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 58 KHUNG TỪ NGÀY 01/09 ĐẾN 05/09 : ĂN 58 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 31/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 41 KHUNG TỪ NGÀY 31/08 ĐẾN 04/09 : ĂN 41 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 30/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 11 KHUNG TỪ NGÀY 30/08 ĐẾN 03/09 : ĂN 11 NGÀY 5

Lô khung 5 ngày 29/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 32 KHUNG TỪ NGÀY 29/08 ĐẾN 02/09 : ĂN 32 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 28/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 20 KHUNG TỪ NGÀY 28/08 ĐẾN 01/09 : ĂN 20 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 27/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 17 KHUNG TỪ NGÀY 27/08 ĐẾN 31/08 : ĂN 17 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 26/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 02 KHUNG TỪ NGÀY 26/08 ĐẾN 30/08 : ĂN 02 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 25/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 62 KHUNG TỪ NGÀY 25/08 ĐẾN 29/08 : ĂN 62** NGÀY 5

Lô khung 5 ngày 24/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 90 KHUNG TỪ NGÀY 24/08 ĐẾN 28/08 : ĂN 90 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 23/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 46 KHUNG TỪ NGÀY 23/08 ĐẾN 27/08 : ĂN 46 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 22/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 67 KHUNG TỪ NGÀY 22/08 ĐẾN 26/08 : ĂN 67 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 21/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 19 KHUNG TỪ NGÀY 21/08 ĐẾN 25/08 : ĂN 19 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 20/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 51 KHUNG TỪ NGÀY 20/08 ĐẾN 24/08 : ĂN 51 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 19/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 26 KHUNG TỪ NGÀY 19/08 ĐẾN 23/08 : ĂN 26 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 18/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 32 KHUNG TỪ NGÀY 18/08 ĐẾN 22/08 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 17/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 82 KHUNG TỪ NGÀY 17/08 ĐẾN 21/08 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 16/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 68 KHUNG TỪ NGÀY 16/08 ĐẾN 20/08 : ĂN 68 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 15/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 26 KHUNG TỪ NGÀY 15/08 ĐẾN 19/08 : ĂN 26 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 14/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 56 KHUNG TỪ NGÀY 14/08 ĐẾN 18/08 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 13/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 72 KHUNG TỪ NGÀY 13/08 ĐẾN 17/08 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 12/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 95 KHUNG TỪ NGÀY 12/08 ĐẾN 16/08 : ĂN 95 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 11/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 68 KHUNG TỪ NGÀY 11/08 ĐẾN 15/08: ĂN 68 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 10/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 38 KHUNG TỪ NGÀY 10/08 ĐẾN 14/08: ĂN 38 NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 09/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 57 KHUNG TỪ NGÀY 09/08 ĐẾN 13/08: ĂN 57 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 08/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 71 KHUNG TỪ NGÀY 08/08 ĐẾN 12/08: TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 07/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 28 KHUNG TỪ NGÀY 07/08 ĐẾN 11/08: ĂN 28 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 06/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 85 KHUNG TỪ NGÀY 06/08 ĐẾN 10/08: ĂN 85 NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 05/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 29 KHUNG TỪ NGÀY 05/08 ĐẾN 09/08: ĂN 29** NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 04/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 42 KHUNG TỪ NGÀY 04/08 ĐẾN 08/08: TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 03/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 82 KHUNG TỪ NGÀY 03/08 ĐẾN 07/08: TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 02/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 08 KHUNG TỪ NGÀY 02/08 ĐẾN 06/08: ĂN 08 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 01/8

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 21 KHUNG TỪ NGÀY 01/08 ĐẾN 05/08: ĂN 21 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 31/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 28 KHUNG TỪ NGÀY 31/07 ĐẾN 04/08: ĂN 28 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 30/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 87 KHUNG TỪ NGÀY 30/07 ĐẾN 03/08: ĂN 87 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 29/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 00 KHUNG TỪ NGÀY 29/07 ĐẾN 02/08: TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 28/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 13 KHUNG TỪ NGÀY 28/07 ĐẾN 01/08: TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 27/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 24 KHUNG TỪ NGÀY 27/07 ĐẾN 31/07: ĂN 24 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 26/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 63 KHUNG TỪ NGÀY 26/07 ĐẾN 30/07: TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 25/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 65 KHUNG TỪ NGÀY 25/07 ĐẾN 29/07: TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 24/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 71 KHUNG TỪ NGÀY 24/07 ĐẾN 28/07: ĂN 71 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 23/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 94 KHUNG TỪ NGÀY 23/07 ĐẾN 27/07: TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 22/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 51 KHUNG TỪ NGÀY 22/07 ĐẾN 26/07: TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 21/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 12 KHUNG TỪ NGÀY 21/07 ĐẾN 25/07: ĂN 12 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 20/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 08 KHUNG TỪ NGÀY 20/07 ĐẾN 24/07: ĂN 08 NGÀY 5

Lô khung 5 ngày 19/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 62 KHUNG TỪ NGÀY 19/07 ĐẾN 23/07: ĂN 62 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 18/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 36 KHUNG TỪ NGÀY 18/07 ĐẾN 22/07: ĂN 36 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 17/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 04 KHUNG TỪ NGÀY 17/07 ĐẾN 21/07: ĂN 04 NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 16/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 76 KHUNG TỪ NGÀY 16/07 ĐẾN 20/07: ĂN 76 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 15/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 83 KHUNG TỪ NGÀY 15/07 ĐẾN 19/07: ĂN 83 NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 14/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 14 KHUNG TỪ NGÀY 14/07 ĐẾN 18/07: ĂN 14 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 13/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 64 KHUNG TỪ NGÀY 13/07 ĐẾN 17/07: TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 12/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 35 KHUNG TỪ NGÀY 12/07 ĐẾN 16/07 : ĂN 35** NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 11/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 39 KHUNG TỪ NGÀY 11/07 ĐẾN 15/07 : ĂN 39 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 10/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 92 KHUNG TỪ NGÀY 10/07 ĐẾN 14/07 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 09/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 00 KHUNG TỪ NGÀY 09/07 ĐẾN 13/07 : ĂN 00 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 08/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 26 KHUNG TỪ NGÀY 08/07 ĐẾN 12/07 : ĂN 26 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 07/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 18 KHUNG TỪ NGÀY 07/07 ĐẾN 11/07 : ĂN 18 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 06/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 75 KHUNG TỪ NGÀY 06/07 ĐẾN 10/07 : ĂN 75 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 05/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 83 KHUNG TỪ NGÀY 05/07 ĐẾN 09/07 : ĂN 83 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 04/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 72 KHUNG TỪ NGÀY 04/07 ĐẾN 08/07 : ĂN 72 NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 03/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 99 KHUNG TỪ NGÀY 03/07 ĐẾN 07/07 : ĂN 99 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 02/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 13 KHUNG TỪ NGÀY 02/07 ĐẾN 06/07 : ĂN 13 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 01/7

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 33 KHUNG TỪ NGÀY 01/07 ĐẾN 05/07 : ĂN 33 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 30/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 55 KHUNG TỪ NGÀY 30/06 ĐẾN 04/07 : ĂN 55** NGÀY 5

Lô khung 5 ngày 29/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 90 KHUNG TỪ NGÀY 29/06 ĐẾN 03/07 : ĂN 90 NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 28/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 88 KHUNG TỪ NGÀY 28/06 ĐẾN 02/07 : ĂN 88 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 27/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 07 KHUNG TỪ NGÀY 27/06 ĐẾN 01/07 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 26/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 67 KHUNG TỪ NGÀY 26/06 ĐẾN 30/06 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 25/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 64 KHUNG TỪ NGÀY 25/06 ĐẾN 29/06 : ĂN 64 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 24/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 20 KHUNG TỪ NGÀY 24/06 ĐẾN 28/06 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 23/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 35 KHUNG TỪ NGÀY 23/06 ĐẾN 27/06 : ĂN 35 NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 22/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 60 KHUNG TỪ NGÀY 22/06 ĐẾN 26/06 : ĂN 60 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 21/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 67 KHUNG TỪ NGÀY 21/06 ĐẾN 25/06 : ĂN 67 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 20/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 77 KHUNG TỪ NGÀY 20/06 ĐẾN 24/06 : ĂN 77 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 19/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 46 KHUNG TỪ NGÀY 19/06 ĐẾN 23/06 : ĂN 46 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 18/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 86 KHUNG TỪ NGÀY 18/06 ĐẾN 22/06 : ĂN 86** NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 17/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 66 KHUNG TỪ NGÀY 17/06 ĐẾN 21/06 : ĂN 66 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 16/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 14 KHUNG TỪ NGÀY 16/06 ĐẾN 20/06 : VỀ 14 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 15/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 38 KHUNG TỪ NGÀY 15/06 ĐẾN 19/06 : ĂN 38 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 14/6

KHÔNG CHỐT

Lô khung 5 ngày 13/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 48 KHUNG TỪ NGÀY 13/06 ĐẾN 17/06 : ĂN 48 NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 12/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 26 KHUNG TỪ NGÀY 12/06 ĐẾN 16/06 : ĂN 26 NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 11/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 85 KHUNG TỪ NGÀY 11/06 ĐẾN 15/06 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 10/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 07 KHUNG TỪ NGÀY 10/06 ĐẾN 14/06 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 09/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 01 KHUNG TỪ NGÀY 09/06 ĐẾN 13/06 : ĂN 01 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 08/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 26 KHUNG TỪ NGÀY 08/06 ĐẾN 10/06 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 07/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 96 KHUNG TỪ NGÀY 07/06 ĐẾN 11/06 : ĂN 96 NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 06/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 24 KHUNG TỪ NGÀY 06/06 ĐẾN 10/06 : ĂN 24 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 05/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 32 KHUNG TỪ NGÀY 05/06 ĐẾN 09/06 : ĂN 32** NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 04/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 73 KHUNG TỪ NGÀY 04/06 ĐẾN 08/06 : ĂN 73 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 03/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 86 KHUNG TỪ NGÀY 03/06 ĐẾN 07/06 : ĂN 86 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 02/6

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 15 KHUNG TỪ NGÀY 02/06 ĐẾN 06/06 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 01/6

KHÔNG CHỐT

Lô khung 5 ngày 31/5

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 14 KHUNG TỪ NGÀY 31/05 ĐẾN 04/06 : ĂN 14 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 30/5

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 81 KHUNG TỪ NGÀY 30/05 ĐẾN 03/06 : ĂN 81 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 29/5

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 96 KHUNG TỪ NGÀY 29/05 ĐẾN 02/06 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 28/5

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 05 KHUNG TỪ NGÀY 28/05 ĐẾN 01/06 : ĂN 05 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 27/5

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 19 KHUNG TỪ NGÀY 27/05 ĐẾN 31/05 : ĂN 19 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 26/5

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 08 KHUNG TỪ NGÀY 26/05 ĐẾN 30/05: ĂN 08 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 25/5

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 86 KHUNG TỪ NGÀY 25/05 ĐẾN 29/05 : ĂN 86 NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 24/5

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 14 KHUNG TỪ NGÀY 24/05 ĐẾN 28/05 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 23/5

BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY 51 KHUNG TỪ NGÀY 23/05 ĐẾN 27/05: ĂN 51 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 22/5

BẠCH THỦ 70 KHUNG TỪ NGÀY 22/05 ĐẾN 26/05:  Ăn 70 ngày 4

Lô khung 5 ngày 21/5

BẠCH THỦ 38 KHUNG TỪ NGÀY 21/05 ĐẾN 25/05 : ĂN 38 NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 20/5

BẠCH THỦ 84 KHUNG TỪ NGÀY 20/05 ĐẾN 24/05 : TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 19/5

BẠCH THỦ 79 KHUNG TỪ NGÀY 19/05 ĐẾN 23/05: ĂN 79 NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 18/5

BẠCH THỦ 16 KHUNG TỪ NGÀY 18/05 ĐẾN 22/05: ĂN 16 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 17/5

BẠCH THỦ 03 KHUNG TỪ NGÀY 17/05 ĐẾN 21/05: ĂN 03 NGÀY 4

Lô khung 5 ngày 16/5

BẠCH THỦ 06 KHUNG TỪ NGÀY 16/05 ĐẾN 20/05: TRƯỢT

Lô khung 5 ngày 15/5

BẠCH THỦ 05 KHUNG TỪ NGÀY 15/05 ĐẾN 19/05: ĂN 05 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 14/5

BẠCH THỦ 86 KHUNG TỪ NGÀY 14/05 ĐẾN 18/05: ĂN 86 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 13/5

BẠCH THỦ 09 KHUNG TỪ NGÀY 13/05 ĐẾN 17/05: ĂN 09 NGÀY 1

Lô khung 5 ngày 01/4

Hệ thống đang bảo trì

Lô khung 5 ngày 31/3

BẠCH THỦ 65 KHUNG TỪ NGÀY 31/03 ĐẾN 04/04 :

Lô khung 5 ngày 30/3

BẠCH THỦ 25 KHUNG TỪ NGÀY 30/03 ĐẾN 03/04 :

Lô khung 5 ngày 29/3

BẠCH THỦ 41 KHUNG TỪ NGÀY 29/03 ĐẾN 02/04 : ĂN 41 NGÀY 3

Lô khung 5 ngày 28/3

BẠCH THỦ 65 KHUNG TỪ NGÀY 28/03 ĐẾN 01/04 : ĂN 65 NGÀY 2

Lô khung 5 ngày 27/3
BẠCH THỦ 26 KHUNG TỪ NGÀY 27/03 ĐẾN 31/03 : ĂN 26 NGÀY 2