1
Hỗ trợ nạp tài khoản bằng thẻ cào?

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày

Giới thiệu

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày gồm 2 chạm đặc biệt, chạm đặc biệt bao gồm đầu và đuôi như vậy 2 chạm sẽ có 40 số nhưng có 4 số trùng nhau nên dàn chỉ còn 36 số. Tùy theo tỉ lệ ăn mà tỉ lệ chơi sẽ khác nhau, miễn là ăn ngày nào trong bất kì 3 ngày đều có lãi là được.

Dàn đặc biệt36 16/10
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Dàn đặc biệt36 15/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,7 KHUNG TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN 17/10 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

Dàn đặc biệt36 14/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,8 KHUNG TỪ NGÀY 14/10 ĐẾN 16/10 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt36 13/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,5 KHUNG TỪ NGÀY 13/10 ĐẾN 15/10 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

Dàn đặc biệt36 11/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,5 KHUNG TỪ NGÀY 11/10 ĐẾN 13/10 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

Dàn đặc biệt36 10/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,8 KHUNG TỪ NGÀY 10/10 ĐẾN 12/10 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 9/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,4 KHUNG TỪ NGÀY 09/10 ĐẾN 11/10 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 8/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,6 KHUNG TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 10/10 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 7/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,3 KHUNG TỪ NGÀY 07/10 ĐẾN 09/10 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 6/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,4 KHUNG TỪ NGÀY 06/10 ĐẾN 08/10 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 5/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,7 KHUNG TỪ NGÀY 05/10 ĐẾN 07/10 :ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 4/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,6 KHUNG TỪ NGÀY 04/10 ĐẾN 06/10 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 3/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,6 KHUNG TỪ NGÀY 03/10 ĐẾN 05/10 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 2/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,8 KHUNG TỪ NGÀY 02/10 ĐẾN 04/10 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 1/10

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,6 KHUNG TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 03/10 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 30/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,8 KHUNG TỪ NGÀY 30/09 ĐẾN 02/10 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 29/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,7 KHUNG TỪ NGÀY 29/09 ĐẾN 01/10 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 28/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,6 KHUNG TỪ NGÀY 28/09 ĐẾN 30/09 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 27/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,8 KHUNG TỪ NGÀY 27/09 ĐẾN 29/09 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 26/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,5 KHUNG TỪ NGÀY 26/09 ĐẾN 28/09 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 25/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,6 KHUNG TỪ NGÀY 25/09 ĐẾN 27/09 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 24/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,5 KHUNG TỪ NGÀY 24/09 ĐẾN 26/09 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 23/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,4 KHUNG TỪ NGÀY 23/09 ĐẾN 25/09 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 22/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,9 KHUNG TỪ NGÀY 22/09 ĐẾN 24/09 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 21/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,8 KHUNG TỪ NGÀY 21/09 ĐẾN 23/09 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 20/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,7 KHUNG TỪ NGÀY 20/09 ĐẾN 22/09 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 19/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,6 KHUNG TỪ NGÀY 19/09 ĐẾN 21/09 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 18/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,9 KHUNG TỪ NGÀY 18/09 ĐẾN 20/09 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 17/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,3 KHUNG TỪ NGÀY 17/09 ĐẾN 19/09 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 16/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,8 KHUNG TỪ NGÀY 16/09 ĐẾN 18/09 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 15/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,6 KHUNG TỪ NGÀY 15/09 ĐẾN 17/09 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 14/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,9 KHUNG TỪ NGÀY 14/09 ĐẾN 16/09 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 13/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,8 KHUNG TỪ NGÀY 13/09 ĐẾN 15/09 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 12/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,3 KHUNG TỪ NGÀY 12/09 ĐẾN 14/09 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 11/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,8 KHUNG TỪ NGÀY 11/09 ĐẾN 13/09 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 10/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,7 KHUNG TỪ NGÀY 10/09 ĐẾN 12/09 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 09/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,9 KHUNG TỪ NGÀY 09/09 ĐẾN 11/09 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 08/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,4 KHUNG TỪ NGÀY 08/09 ĐẾN 10/09 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 07/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,7 KHUNG TỪ NGÀY 07/09 ĐẾN 09/09 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 06/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,4 KHUNG TỪ NGÀY 06/09 ĐẾN 08/09 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 05/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,9 KHUNG TỪ NGÀY 05/09 ĐẾN 07/09 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 04/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,5 KHUNG TỪ NGÀY 04/09 ĐẾN 06/09 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 03/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,8 KHUNG TỪ NGÀY 03/09 ĐẾN 05/09 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 02/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,3 KHUNG TỪ NGÀY 02/09 ĐẾN 04/09 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 01/9

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,9 KHUNG TỪ NGÀY 01/09 ĐẾN 03/09 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 31/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,4 KHUNG TỪ NGÀY 31/08 ĐẾN 02/09 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 30/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,1 KHUNG TỪ NGÀY 30/08 ĐẾN 01/09 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 29/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,9 KHUNG TỪ NGÀY 29/08 ĐẾN 31/08 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 28/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,5 KHUNG TỪ NGÀY 28/08 ĐẾN 30/08 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 27/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,3 KHUNG TỪ NGÀY 27/08 ĐẾN 29/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 26/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,7 KHUNG TỪ NGÀY 26/08 ĐẾN 28/08 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 25/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,6 KHUNG TỪ NGÀY 25/08 ĐẾN 27/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 24/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,9 KHUNG TỪ NGÀY 24/08 ĐẾN 26/08 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 23/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,8 KHUNG TỪ NGÀY 23/08 ĐẾN 25/08 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 22/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,8 KHUNG TỪ NGÀY 22/08 ĐẾN 24/08 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 21/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,7 KHUNG TỪ NGÀY 21/08 ĐẾN 23/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 20/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,5 KHUNG TỪ NGÀY 20/08 ĐẾN 22/08 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 19/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,9 KHUNG TỪ NGÀY 19/08 ĐẾN 21/08 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 18/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,1 KHUNG TỪ NGÀY 18/08 ĐẾN 20/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 17/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 8,9 KHUNG TỪ NGÀY 17/08 ĐẾN 19/08 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 16/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,6 KHUNG TỪ NGÀY 16/08 ĐẾN 18/08 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 15/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,7 KHUNG TỪ NGÀY 15/08 ĐẾN 17/08 :ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 14/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 1,5 KHUNG TỪ NGÀY 14/08 ĐẾN 16/08 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 13/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,7 KHUNG TỪ NGÀY 13/08 ĐẾN 15/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 12/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,9 KHUNG TỪ NGÀY 12/08 ĐẾN 14/08 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 11/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,9 KHUNG TỪ NGÀY 11/08 ĐẾN 13/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 10/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,1 KHUNG TỪ NGÀY 10/08 ĐẾN 12/08 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 09/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,5 KHUNG TỪ NGÀY 09/08 ĐẾN 11/08 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 08/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,7 KHUNG TỪ NGÀY 08/08 ĐẾN 10/08 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 07/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,7 KHUNG TỪ NGÀY 07/08 ĐẾN 09/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 06/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,6 KHUNG TỪ NGÀY 06/08 ĐẾN 08/08 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 05/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,4 KHUNG TỪ NGÀY 05/08 ĐẾN 07/08 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 04/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,6 KHUNG TỪ NGÀY 04/08 ĐẾN 06/08 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 03/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 6,8 KHUNG TỪ NGÀY 03/08 ĐẾN 05/08 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 02/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,1 KHUNG TỪ NGÀY 02/08 ĐẾN 04/08 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 01/8

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,7 KHUNG TỪ NGÀY 01/08 ĐẾN 03/08 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 31/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,9 KHUNG TỪ NGÀY 31/07 ĐẾN 02/08 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 30/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,5 KHUNG TỪ NGÀY 30/07 ĐẾN 01/08 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 29/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,6 KHUNG TỪ NGÀY 29/07 ĐẾN 31/07 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 3 

Dàn đặc biệt 36 28/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,4 KHUNG TỪ NGÀY 28/07 ĐẾN 30/07 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 27/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,5 KHUNG TỪ NGÀY 27/07 ĐẾN 29/07 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 26/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,8 KHUNG TỪ NGÀY 26/07 ĐẾN 28/07 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 25/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,6 KHUNG TỪ NGÀY 25/07 ĐẾN 27/07 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 24/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 5,8 KHUNG TỪ NGÀY 24/07 ĐẾN 26/07 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 23/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,5 KHUNG TỪ NGÀY 23/07 ĐẾN 25/07 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 22/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,2 KHUNG TỪ NGÀY 22/07 ĐẾN 24/07 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 21/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 3,7 KHUNG TỪ NGÀY 21/07 ĐẾN 23/07 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 20/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 2,8 KHUNG TỪ NGÀY 20/07 ĐẾN 22/07 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 19/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,9 KHUNG TỪ NGÀY 19/07 ĐẾN 21/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 18/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,8 KHUNG TỪ NGÀY 18/07 ĐẾN 20/07 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 17/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 0,5 KHUNG TỪ NGÀY 17/07 ĐẾN 19/07 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 16/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 4,6 KHUNG TỪ NGÀY 16/07 ĐẾN 18/07 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 15/7

DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CHẠM 7,9 KHUNG TỪ NGÀY 15/07 ĐẾN 17/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 14/7

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 9,2 NUÔI TỪ NGÀY 14/07 ĐẾN 16/07 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 13/7

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 6,9 NUÔI TỪ NGÀY 13/07 ĐẾN 15/07 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 12/7

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,5 NUÔI TỪ NGÀY 12/07 ĐẾN 14/07 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 11/7

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,1 NUÔI TỪ NGÀY 11/07 ĐẾN 13/07 : ĂN CHẠM 0,1 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 10/7

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 8,9 NUÔI TỪ NGÀY 10/07 ĐẾN 12/07 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 09/7

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,8 NUÔI TỪ NGÀY 09/07 ĐẾN 11/07 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 08/7

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,7 NUÔI TỪ NGÀY 08/07 ĐẾN 10/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 07/7

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 5,8 NUÔI TỪ NGÀY 07/07 ĐẾN 09/07 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 06/7

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,4 NUÔI TỪ NGÀY 06/07 ĐẾN 08/07 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 05/7

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,9 NUÔI TỪ NGÀY 05/07 ĐẾN 07/07 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 04/7

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 3,6 NUÔI TỪ NGÀY 04/07 ĐẾN 06/07 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 03/7

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,1 NUÔI TỪ NGÀY 03/07 ĐẾN 05/07 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 02/7

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,8 NUÔI TỪ NGÀY 02/07 ĐẾN 04/07 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 01/7

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 3,7 NUÔI TỪ NGÀY 01/07 ĐẾN 03/07 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 30/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 1,3 NUÔI TỪ NGÀY 30/06 ĐẾN 02/07 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 29/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 9,3 NUÔI TỪ NGÀY 29/06 ĐẾN 01/07 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 28/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,1 NUÔI TỪ NGÀY 28/06 ĐẾN 30/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 27/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,7 NUÔI TỪ NGÀY 27/06 ĐẾN 29/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 26/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 3,5 NUÔI TỪ NGÀY 26/06 ĐẾN 28/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 25/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 4,7 NUÔI TỪ NGÀY 25/06 ĐẾN 27/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 24/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,3 NUÔI TỪ NGÀY 24/06 ĐẾN 26/06 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 23/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,5 NUÔI TỪ NGÀY 23/06 ĐẾN 25/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 22/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,4 NUÔI TỪ NGÀY 22/06 ĐẾN 24/06 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 21/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,8 NUÔI TỪ NGÀY 21/06 ĐẾN 23/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 20/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,9 NUÔI TỪ NGÀY 20/06 ĐẾN 22/06 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 19/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,1 NUÔI TỪ NGÀY 19/06 ĐẾN 21/06 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 18/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 6,9 NUÔI TỪ NGÀY 18/06 ĐẾN 20/06 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 17/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,4 NUÔI TỪ NGÀY 17/06 ĐẾN 19/06 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 16/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 1,3 NUÔI TỪ NGÀY 16/06 ĐẾN 18/06 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 15/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,8 NUÔI TỪ NGÀY 15/06 ĐẾN 17/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 14/6

KHÔNG CHỐT

Dàn đặc biệt 36 13/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,3 NUÔI TỪ NGÀY 13/06 ĐẾN 15/06 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 12/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 5,7 NUÔI TỪ NGÀY 12/06 ĐẾN 14/06 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 11/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 1,7 NUÔI TỪ NGÀY 11/06 ĐẾN 13/06 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 10/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 7,9 NUÔI TỪ NGÀY 10/06 ĐẾN 12/06 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 09/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 6,7 NUÔI TỪ NGÀY 09/06 ĐẾN 11/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 08/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,5 NUÔI TỪ NGÀY 08/06 ĐẾN 10/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 07/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 6,8 NUÔI TỪ NGÀY 07/06 ĐẾN 09/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 06/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 1,3 NUÔI TỪ NGÀY 06/06 ĐẾN 08/06 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 05/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 9,8 NUÔI TỪ NGÀY 05/06 ĐẾN 07/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 04/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 8,1 NUÔI TỪ NGÀY 04/06 ĐẾN 06/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 03/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 3,4 NUÔI TỪ NGÀY 03/06 ĐẾN 05/06 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 02/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 1,9 NUÔI TỪ NGÀY 02/06 ĐẾN 04/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 01/6

KHÔNG CHỐT

Dàn đặc biệt 36 31/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,0 NUÔI TỪ NGÀY 31/05 ĐẾN 02/06 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 30/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 4,5 NUÔI TỪ NGÀY 30/05 ĐẾN 01/06 : ĂN CHẠM 4,5 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 29/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 4,9 NUÔI TỪ NGÀY 29/05 ĐẾN 31/05 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 28/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 8,5 NUÔI TỪ NGÀY 28/05 ĐẾN 30/05 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 27/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 8,1 NUÔI TỪ NGÀY 27/05 ĐẾN 29/05 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 26/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 6,5 NUÔI TỪ NGÀY 26/05 ĐẾN 28/05 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 25/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,1 NUÔI TỪ NGÀY 25/05 ĐẾN 27/05 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 24/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 8,6 NUÔI TỪ NGÀY 24/05 ĐẾN 26/05 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 23/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 5,2 NUÔI TỪ NGÀY 23/05 ĐẾN 25/05 : Trượt

Dàn đặc biệt 36 22/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 4,6 NUÔI TỪ NGÀY 22/05 ĐẾN 24/05 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 21/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,4 NUÔI TỪ NGÀY 21/05 ĐẾN 23/05 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 20/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 3,5 NUÔI TỪ NGÀY 20/05 ĐẾN 22/05 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 19/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 1,3 NUÔI TỪ NGÀY 19/05 ĐẾN 21/05 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 18/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 8,9 NUÔI TỪ NGÀY 18/05 ĐẾN 20/05 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 17/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 5,8 NUÔI TỪ NGÀY 17/05 ĐẾN 19/05 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 16/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 3,7 NUÔI TỪ NGÀY 16/05 ĐẾN 18/05 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 15/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 5,7 NUÔI TỪ NGÀY 15/05 ĐẾN 17/05 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 14/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 6,9 NUÔI TỪ NGÀY 14/05 ĐẾN 16/05 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 13/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 6,8 NUÔI TỪ NGÀY 13/05 ĐẾN 15/05 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 01/4

Hệ thống đang bảo trì

Dàn đặc biệt 36 31/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,5 NUÔI TỪ NGÀY 31/3 ĐẾN 02/4 :

Dàn đặc biệt 36 30/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 4,8 NUÔI TỪ NGÀY 30/3 ĐẾN 01/4 :

Dàn đặc biệt 36 29/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,4 NUÔI TỪ NGÀY 29/3 ĐẾN 31/3 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 28/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 8,0 NUÔI TỪ NGÀY 28/3 ĐẾN 30/3 : VỀ CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 27/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 5,0 NUÔI TỪ NGÀY 27/3 ĐẾN 29/3 : TRƯỢT