Dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày

Giới thiệu

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày gồm 2 chạm đặc biệt, chạm đặc biệt bao gồm đầu và đuôi như vậy 2 chạm sẽ có 40 số nhưng có 4 số trùng nhau nên dàn chỉ còn 36 số. Tùy theo tỉ lệ ăn mà tỉ lệ chơi sẽ khác nhau, miễn là ăn ngày nào trong bất kì 3 ngày đều có lãi là được.

Dàn đặc biệt 36 01/4

Hệ thống đang bảo trì

Dàn đặc biệt 36 31/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,5 NUÔI TỪ NGÀY 31/3 ĐẾN 02/4 :

Dàn đặc biệt 36 30/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 4,8 NUÔI TỪ NGÀY 30/3 ĐẾN 01/4 :

Dàn đặc biệt 36 29/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,4 NUÔI TỪ NGÀY 29/3 ĐẾN 31/3 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 28/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 8,0 NUÔI TỪ NGÀY 28/3 ĐẾN 30/3 : VỀ CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 27/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 5,0 NUÔI TỪ NGÀY 27/3 ĐẾN 29/3 : TRƯỢT