1
Hỗ trợ nạp tài khoản bằng thẻ cào?

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày

Giới thiệu

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày gồm 2 chạm đặc biệt, chạm đặc biệt bao gồm đầu và đuôi như vậy 2 chạm sẽ có 40 số nhưng có 4 số trùng nhau nên dàn chỉ còn 36 số. Tùy theo tỉ lệ ăn mà tỉ lệ chơi sẽ khác nhau, miễn là ăn ngày nào trong bất kì 3 ngày đều có lãi là được.

Dàn đặc biệt 36 19/6
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Dàn đặc biệt 36 18/6
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Dàn đặc biệt 36 17/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,4 NUÔI TỪ NGÀY 17/06 ĐẾN 19/06 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 16/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 1,3 NUÔI TỪ NGÀY 16/06 ĐẾN 18/06 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 15/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,8 NUÔI TỪ NGÀY 15/06 ĐẾN 17/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 14/6

KHÔNG CHỐT

Dàn đặc biệt 36 13/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,3 NUÔI TỪ NGÀY 13/06 ĐẾN 15/06 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 12/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 5,7 NUÔI TỪ NGÀY 12/06 ĐẾN 14/06 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 11/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 1,7 NUÔI TỪ NGÀY 11/06 ĐẾN 13/06 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 10/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 7,9 NUÔI TỪ NGÀY 10/06 ĐẾN 12/06 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 09/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 6,7 NUÔI TỪ NGÀY 09/06 ĐẾN 11/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 08/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,5 NUÔI TỪ NGÀY 08/06 ĐẾN 10/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 07/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 6,8 NUÔI TỪ NGÀY 07/06 ĐẾN 09/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 06/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 1,3 NUÔI TỪ NGÀY 06/06 ĐẾN 08/06 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 05/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 9,8 NUÔI TỪ NGÀY 05/06 ĐẾN 07/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 04/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 8,1 NUÔI TỪ NGÀY 04/06 ĐẾN 06/06 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 03/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 3,4 NUÔI TỪ NGÀY 03/06 ĐẾN 05/06 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 02/6

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 1,9 NUÔI TỪ NGÀY 02/06 ĐẾN 04/06 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 01/6

KHÔNG CHỐT

Dàn đặc biệt 36 31/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,0 NUÔI TỪ NGÀY 31/05 ĐẾN 02/06 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 30/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 4,5 NUÔI TỪ NGÀY 30/05 ĐẾN 01/06 : ĂN CHẠM 4,5 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 29/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 4,9 NUÔI TỪ NGÀY 29/05 ĐẾN 31/05 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 28/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 8,5 NUÔI TỪ NGÀY 28/05 ĐẾN 30/05 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 27/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 8,1 NUÔI TỪ NGÀY 27/05 ĐẾN 29/05 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 26/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 6,5 NUÔI TỪ NGÀY 26/05 ĐẾN 28/05 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 25/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,1 NUÔI TỪ NGÀY 25/05 ĐẾN 27/05 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 24/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 8,6 NUÔI TỪ NGÀY 24/05 ĐẾN 26/05 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 23/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 5,2 NUÔI TỪ NGÀY 23/05 ĐẾN 25/05 : Trượt

Dàn đặc biệt 36 22/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 4,6 NUÔI TỪ NGÀY 22/05 ĐẾN 24/05 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 21/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,4 NUÔI TỪ NGÀY 21/05 ĐẾN 23/05 : ĂN CHẠM 0 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 20/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 3,5 NUÔI TỪ NGÀY 20/05 ĐẾN 22/05 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 19/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 1,3 NUÔI TỪ NGÀY 19/05 ĐẾN 21/05 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 18/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 8,9 NUÔI TỪ NGÀY 18/05 ĐẾN 20/05 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 17/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 5,8 NUÔI TỪ NGÀY 17/05 ĐẾN 19/05 : ĂN CHẠM 5 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 36 16/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 3,7 NUÔI TỪ NGÀY 16/05 ĐẾN 18/05 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 15/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 5,7 NUÔI TỪ NGÀY 15/05 ĐẾN 17/05 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 14/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 6,9 NUÔI TỪ NGÀY 14/05 ĐẾN 16/05 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 2

Dàn đặc biệt 36 13/5

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 6,8 NUÔI TỪ NGÀY 13/05 ĐẾN 15/05 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 01/4

Hệ thống đang bảo trì

Dàn đặc biệt 36 31/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 0,5 NUÔI TỪ NGÀY 31/3 ĐẾN 02/4 :

Dàn đặc biệt 36 30/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 4,8 NUÔI TỪ NGÀY 30/3 ĐẾN 01/4 :

Dàn đặc biệt 36 29/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 2,4 NUÔI TỪ NGÀY 29/3 ĐẾN 31/3 : TRƯỢT

Dàn đặc biệt 36 28/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 8,0 NUÔI TỪ NGÀY 28/3 ĐẾN 30/3 : VỀ CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 36 27/3

DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ GỒM CHẠM 5,0 NUÔI TỪ NGÀY 27/3 ĐẾN 29/3 : TRƯỢT