1
Hỗ trợ nạp tài khoản bằng thẻ cào?

Nuôi lô khung max 3 ngày

Giới thiệu
Nuôi lô khung max 3 ngày là cặp số duy nhất được lựa chọn 99% sẽ về trong 3 ngày.Là cặp số được lựa chọn kĩ lưỡng từ rất nhiều cặp số đẹp, dựa trên các phương pháp thống kê và tần suất, có độ chính xác cao.
1. Mức vốn

Nếu bạn mong muốn mức thu nhập 500.000đ/ngày thì số vốn an toàn cần có là 10.000.000 đồng.

2. Cách chơi

Nuôi theo tỉ lệ 1 - 3 - 10 . Ví dụ mức vốn 10.000.000đ thì:

- Ngày 1: 10 điểm/con

- Ngày 2: 30 điểm/con

- Ngày 3: 100 điểm/con

Khi ăn, quay về mức vào tiền ngày 1 cho cặp nuôi tiếp theo

3. Yêu cầu

 Vào tiền đúng tỉ lệ, cân đối vốn hợp lí, không chơi theo kiểu tất tay vì đây là lotto nuôi, cần vốn để chơi lâu dài và ổn định

tag : lo khung 3 ngay, lo nuoi 3 ngay, nuoi lo cap khung 3 ngay

Lô khung 3ngày 16/10
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Lô khung 3ngày 15/10
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Lô khung 3ngày 14/10
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 20.000 coin
Lô khung 3ngày 13/10

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 02 20 KHUNG TỪ NGÀY 13/10 ĐẾN 15/10 : TRƯỢT

Lô khung 3ngày 11/10

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 38 83 KHUNG TỪ NGÀY 11/10 ĐẾN 13/10 : TRƯỢT

Lô khung 3ngày 10/10

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 67 76 KHUNG TỪ NGÀY 10/10 ĐẾN 12/10 : ĂN 76 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 9/10

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 12 21 KHUNG TỪ NGÀY 09/10 ĐẾN 11/10 : ĂN 12 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 8/10

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 29 92 KHUNG TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 10/10 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 7/10

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 26 62 KHUNG TỪ NGÀY 07/10 ĐẾN 09/10 : ĂN 62 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 6/10

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 39 93 KHUNG TỪ NGÀY 06/10 ĐẾN 08/10 : ĂN 93 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 5/10

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 37 73 KHUNG TỪ NGÀY 05/10 ĐẾN 07/10 : ĂN 73 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 4/10

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 08 80 KHUNG TỪ NGÀY 04/10 ĐẾN 06/10 : ĂN 08,80 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 3/10

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 15 51 KHUNG TỪ NGÀY 03/10 ĐẾN 05/10 : ĂN 51 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 2/10

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 14-41 KHUNG TỪ NGÀY 02/10 ĐẾN 04/10 : ĂN 41 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 1/10

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 45 54 KHUNG TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 03/10 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 30/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 38 83 KHUNG TỪ NGÀY 30/09 ĐẾN 02/10 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 29/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 26 62 KHUNG TỪ NGÀY 29/09 ĐẾN 01/10 : ĂN 62 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 28/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 34 43 KHUNG TỪ NGÀY 28/09 ĐẾN 30/09 : ĂN 34 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 27/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 46 64 KHUNG TỪ NGÀY 27/09 ĐẾN 29/09 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 26/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 79 97 KHUNG TỪ NGÀY 26/09 ĐẾN 28/09 : ĂN 97 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 25/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 02 20 KHUNG TỪ NGÀY 25/09 ĐẾN 27/09 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 24/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 59 95 KHUNG TỪ NGÀY 24/09 ĐẾN 26/09 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 23/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 18 81 KHUNG TỪ NGÀY 23/09 ĐẾN 25/09 : ĂN 81 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 22/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 11 66 KHUNG TỪ NGÀY 22/09 ĐẾN 24/09 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 21/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 56 65 KHUNG TỪ NGÀY 21/09 ĐẾN 23/09 : ĂN 56,65 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 20/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 36 63 KHUNG TỪ NGÀY 20/09 ĐẾN 22/09 : ĂN 36***,63 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 19/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 01 10 KHUNG TỪ NGÀY 19/09 ĐẾN 21/09 : ĂN 10 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 18/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 37 73 KHUNG TỪ NGÀY 18/09 ĐẾN 20/09 : ĂN 37** NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 17/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 33 88 KHUNG TỪ NGÀY 17/09 ĐẾN 19/09 : ĂN 88 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 16/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 29 92 KHUNG TỪ NGÀY 16/09 ĐẾN 18/09 : ĂN 29 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 15/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 89 98 KHUNG TỪ NGÀY 15/09 ĐẾN 17/09 : ĂN 89 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 14/9
SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 06 60 KHUNG TỪ NGÀY 14/09 ĐẾN 16/09 : ĂN 60 NGÀY 2
Lô khung 3 ngày 13/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 16 61 KHUNG TỪ NGÀY 13/09 ĐẾN 15/09 : ĂN 16 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 12/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 23 32 KHUNG TỪ NGÀY 12/09 ĐẾN 14/09 : ĂN 23 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 11/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 44 99 KHUNG TỪ NGÀY 11/09 ĐẾN 13/09 : ĂN 99 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 10/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 39 93 KHUNG TỪ NGÀY 10/09 ĐẾN 12/09 : ĂN 93 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 09/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 67 76 KHUNG TỪ NGÀY 09/09 ĐẾN 11/09 : ĂN 67  NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 08/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 29 92 KHUNG TỪ NGÀY 08/09 ĐẾN 10/09 : ĂN 29 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 07/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 48 84 KHUNG TỪ NGÀY 07/09 ĐẾN 09/09 : ĂN 84 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 06/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 09 90 KHUNG TỪ NGÀY 06/09 ĐẾN 08/09 : ĂN 09*** NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 05/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 28 82 KHUNG TỪ NGÀY 05/09 ĐẾN 07/09 : ĂN 82 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 04/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 12 21 KHUNG TỪ NGÀY 04/09 ĐẾN 06/09 : ĂN 12 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 03/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 79 97 KHUNG TỪ NGÀY 03/09 ĐẾN 05/09 : ĂN 97 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 02/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 18 81 KHUNG TỪ NGÀY 02/09 ĐẾN 04/09 : ĂN 81 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 01/9

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 37 73 KHUNG TỪ NGÀY 01/09 ĐẾN 03/09 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 31/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 22 77 KHUNG TỪ NGÀY 31/08 ĐẾN 02/09 : ĂN 22 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 30/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 15 51 KHUNG TỪ NGÀY 30/08 ĐẾN 01/09 : ĂN 15 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 29/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 25 52 KHUNG TỪ NGÀY 29/08 ĐẾN 31/08 : ĂN 52 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 28/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 18 81 KHUNG TỪ NGÀY 28/08 ĐẾN 30/08 : ĂN 81 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 27/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 08 80 KHUNG TỪ NGÀY 27/08 ĐẾN 29/08 : ĂN 80 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 26/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 07 70 KHUNG TỪ NGÀY 26/08 ĐẾN 28/08 : ĂN 07 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 25/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 33 88 KHUNG TỪ NGÀY 25/08 ĐẾN 27/08 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 24/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 03 30 KHUNG TỪ NGÀY 24/08 ĐẾN 26/08 : ĂN 03 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 23/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 18 81 KHUNG TỪ NGÀY 23/08 ĐẾN 25/08 : ĂN 81 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 22/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 07 70 KHUNG TỪ NGÀY 22/08 ĐẾN 24/08 : ĂN 07,70 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 21/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 13 31 KHUNG TỪ NGÀY 21/08 ĐẾN 23/08 : ĂN 31 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 20/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 38 83 KHUNG TỪ NGÀY 20/08 ĐẾN 22/08 : ĂN 83 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 19/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 39 93 KHUNG TỪ NGÀY 19/08 ĐẾN 21/08 : ĂN 39,93 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 18/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 28 82 KHUNG TỪ NGÀY 18/08 ĐẾN 20/08 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 17/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 04 40 KHUNG TỪ NGÀY 17/08 ĐẾN 19/08 : ĂN 40 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 16/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 44 99 KHUNG TỪ NGÀY 16/08 ĐẾN 18/08 : ĂN 44 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 15/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 38 83 KHUNG TỪ NGÀY 15/08 ĐẾN 17/08 : ĂN 38 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 14/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 33 88 KHUNG TỪ NGÀY 14/08 ĐẾN 16/08 : ĂN 88 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 13/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 09 90 KHUNG TỪ NGÀY 13/08 ĐẾN 15/08 : ĂN 09 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 12/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 36 63 KHUNG TỪ NGÀY 12/08 ĐẾN 14/08 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 11/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 69 96 KHUNG TỪ NGÀY 11/08 ĐẾN 13/08 : ĂN 69 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 10/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 78 87 KHUNG TỪ NGÀY 10/08 ĐẾN 12/08 : ĂN 78 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 09/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 12 21 KHUNG TỪ NGÀY 09/08 ĐẾN 11/08 : ĂN 12** NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 08/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 36 63 KHUNG TỪ NGÀY 08/08 ĐẾN 10/08 : ĂN 36***,63 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 07/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 33 88 KHUNG TỪ NGÀY 07/08 ĐẾN 09/08 : ĂN 33** NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 06/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 36 63 KHUNG TỪ NGÀY 06/08 ĐẾN 08/08 : ĂN 63 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 05/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 37 73 KHUNG TỪ NGÀY 05/08 ĐẾN 07/08 : ĂN 37 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 04/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 35 53 KHUNG TỪ NGÀY 04/08 ĐẾN 06/08 : ĂN 35,53 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 03/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 46 64 KHUNG TỪ NGÀY 03/08 ĐẾN 05/08 : ĂN 64 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 02/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 69 96 KHUNG TỪ NGÀY 02/08 ĐẾN 04/08 : ĂN 69,96 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 01/8

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 67 76 KHUNG TỪ NGÀY 01/08 ĐẾN 03/08 : ĂN 67*** NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 31/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 47 74 KHUNG TỪ NGÀY 31/07 ĐẾN 02/08 : ĂN 74 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 30/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 37 73 KHUNG TỪ NGÀY 30/07 ĐẾN 01/08 : ĂN 37 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 29/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 58 85 KHUNG TỪ NGÀY 29/07 ĐẾN 31/07 : ĂN 85 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 28/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 03 30 KHUNG TỪ NGÀY 28/07 ĐẾN 30/07 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 27/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 35 53 KHUNG TỪ NGÀY 27/07 ĐẾN 29/07 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 26/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 13 31 KHUNG TỪ NGÀY 26/07 ĐẾN 28/07 : ĂN 31 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 25/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 79 97 KHUNG TỪ NGÀY 25/07 ĐẾN 27/07 : ĂN 79 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 24/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 58 85 KHUNG TỪ NGÀY 24/07 ĐẾN 26/07 : ĂN 58,85 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 23/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 14 41 KHUNG TỪ NGÀY 23/07 ĐẾN 25/07 : ĂN 14 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 22/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 45 54 KHUNG TỪ NGÀY 22/07 ĐẾN 24/07 : ĂN 54** NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 21/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 07 70 KHUNG TỪ NGÀY 21/07 ĐẾN 23/07 : ĂN 70** NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 20/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 02 20 KHUNG TỪ NGÀY 20/07 ĐẾN 22/07 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 19/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 57 75 KHUNG TỪ NGÀY 19/07 ĐẾN 21/07 : ĂN 57 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 18/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 03 30 KHUNG TỪ NGÀY 18/07 ĐẾN 20/07 : ĂN 03**,30 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 17/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 78 87 KHUNG TỪ NGÀY 17/07 ĐẾN 19/07 : ĂN 87 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 16/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 37 73 KHUNG TỪ NGÀY 16/07 ĐẾN 18/07 : ĂN 37 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 15/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 06 60 KHUNG TỪ NGÀY 15/07 ĐẾN 17/07 : ĂN 06,60 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 14/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 14 41 KHUNG TỪ NGÀY 14/07 ĐẾN 16/07 : ĂN 14,41 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 13/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 58 85 KHUNG TỪ NGÀY 13/07 ĐẾN 15/07 : ĂN 58 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 12/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 48 84 KHUNG TỪ NGÀY 12/07 ĐẾN 14/07 : ĂN 48** NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 11/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 17 71 KHUNG TỪ NGÀY 11/07 ĐẾN 13/07 : ĂN 71** NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 10/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 68 86 KHUNG TỪ NGÀY 10/07 ĐẾN 12/07 : ĂN 68 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 09/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 09 90 KHUNG TỪ NGÀY 09/07 ĐẾN 11/07 : ĂN 90 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 08/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 59 95 KHUNG TỪ NGÀY 08/07 ĐẾN 10/07 : ĂN 59 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 07/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 15 51 KHUNG TỪ NGÀY 07/07 ĐẾN 09/07 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 06/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 46 64 KHUNG TỪ NGÀY 06/07 ĐẾN 08/07 : ĂN 46 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 05/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 25 52 KHUNG TỪ NGÀY 05/07 ĐẾN 07/07 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 04/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 46 64 KHUNG TỪ NGÀY 04/07 ĐẾN 06/07 : ĂN 46 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 03/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 13 31 KHUNG TỪ NGÀY 03/07 ĐẾN 05/07 : ĂN 13 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 02/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 48 84 KHUNG TỪ NGÀY 02/07 ĐẾN 04/07 : ĂN 84 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 01/7

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 78 87 KHUNG TỪ NGÀY 01/07 ĐẾN 03/07 : ĂN 78 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 30/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 47 74 KHUNG TỪ NGÀY 30/06 ĐẾN 02/07 : ĂN 74 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 29/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 38 83 KHUNG TỪ NGÀY 29/06 ĐẾN 01/07 : ĂN 83 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 28/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 19 91 KHUNG TỪ NGÀY 28/06 ĐẾN 30/06 : ĂN 91 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 27/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 24 42 KHUNG TỪ NGÀY 27/06 ĐẾN 29/06 : ĂN 42 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 26/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 48 84 KHUNG TỪ NGÀY 26/06 ĐẾN 28/06 : ĂN 48 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 25/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 59 95 KHUNG TỪ NGÀY 25/06 ĐẾN 27/06 : ĂN 59** NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 24/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 56 65 KHUNG TỪ NGÀY 24/06 ĐẾN 26/06 : ĂN 56 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 23/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 79 97 KHUNG TỪ NGÀY 23/06 ĐẾN 25/06 : ĂN 97 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 22/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 11 66 KHUNG TỪ NGÀY 22/06 ĐẾN 24/06 : ĂN 11 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 21/6
SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 09 90 KHUNG TỪ NGÀY 21/06 ĐẾN 23/06 : ĂN 09 NGÀY 2
Lô khung 3 ngày 20/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 01 10 KHUNG TỪ NGÀY 20/06 ĐẾN 22/06 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 19/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 58 85 KHUNG TỪ NGÀY 19/06 ĐẾN 21/06 : ĂN 58 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 18/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 13 31 KHUNG TỪ NGÀY 18/06 ĐẾN 20/06 : ĂN 13 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 17/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 02 20 KHUNG TỪ NGÀY 17/06 ĐẾN 19/06 : ĂN 02 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 16/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 47 74 KHUNG TỪ NGÀY 16/06 ĐẾN 18/06 : VỀ 74 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 15/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 39 93 KHUNG TỪ NGÀY 15/06 ĐẾN 17/06 : ĂN 39 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 14/6

KHÔNG CHỐT

Lô khung 3 ngày 13/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 06 60 KHUNG TỪ NGÀY 13/06 ĐẾN 15/06 : ĂN 60 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 12/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 35 53 KHUNG TỪ NGÀY 12/06 ĐẾN 14/06 : ĂN 53 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 11/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 49 94 KHUNG TỪ NGÀY 11/06 ĐẾN 13/06 : ĂN 49,94 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 10/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 57 75 KHUNG TỪ NGÀY 10/06 ĐẾN 12/06 : ĂN 75 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 09/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 68 86 KHUNG TỪ NGÀY 09/06 ĐẾN 11/06 : 

Lô khung 3 ngày 08/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 69 96 KHUNG TỪ NGÀY 08/06 ĐẾN 10/06 : ĂN 96 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 07/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 24 42 KHUNG TỪ NGÀY 07/06 ĐẾN 09/06 : ĂN 24 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 06/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 34 43 KHUNG TỪ NGÀY 06/06 ĐẾN 08/06 : ĂN 43 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 05/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 79 97 KHUNG TỪ NGÀY 05/06 ĐẾN 07/06 : ĂN 97 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 04/6

KHÔNG CHỐT

Lô khung 3 ngày 03/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 27 72 KHUNG TỪ NGÀY 03/06 ĐẾN 05/06 : ĂN 72 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 02/6

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 15 51 KHUNG TỪ NGÀY 02/06 ĐẾN 04/06 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 01/6

KHÔNG CHỐT

Lô khung 3 ngày 31/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 67 76 KHUNG TỪ NGÀY 31/05 ĐẾN 02/06 : ĂN 67 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 30/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 26 62 KHUNG TỪ NGÀY 30/05 ĐẾN 01/06 : ĂN 26,62 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 29/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 14 41 KHUNG TỪ NGÀY 29/05 ĐẾN 31/05 : ĂN 14 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 28/5
SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 18 81 KHUNG TỪ NGÀY 28/05 ĐẾN 30/05 : ĂN 18 NGÀY 2
Lô khung 3 ngày 27/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 19 91 KHUNG TỪ NGÀY 27/05 ĐẾN 29/05 : ĂN 91 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 26/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 89 98 KHUNG TỪ NGÀY 26/05 ĐẾN 28/05 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 25/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 35 53 KHUNG TỪ NGÀY 25/05 ĐẾN 27/05 : Ăn 35 ngày 1

Lô khung 3 ngày 24/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 14 41 KHUNG TỪ NGÀY 24/05 ĐẾN 26/05 : ĂN 41 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 23/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 00 55 KHUNG TỪ NGÀY 23/05 ĐẾN 25/05: Ăn 55 ngày 3

Lô khung 3 ngày 22/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 46 64 KHUNG TỪ NGÀY 22/05 ĐẾN 24/05: ĂN 64 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 21/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 56 65 KHUNG TỪ NGÀY 21/05 ĐẾN 23/05: ĂN 65 NGÀY 2

Lô khung 3 ngày 20/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 35 53 KHUNG TỪ NGÀY 20/05 ĐẾN 22/05: ĂN 53 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 19/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 13 31 KHUNG TỪ NGÀY 19/05 ĐẾN 21/05: TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 18/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 24 42 KHUNG TỪ NGÀY 18/05 ĐẾN 20/05: ĂN 24 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 17/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 02 20 KHUNG TỪ NGÀY 17/05 ĐẾN 19/05: ĂN 20 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 16/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 01 10 KHUNG TỪ NGÀY 16/05 ĐẾN 18/05: TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 15/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 78 87 KHUNG TỪ NGÀY 15/05 ĐẾN 17/05: TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 14/5

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 16 61 KHUNG TỪ NGÀY 14/05 ĐẾN 16/05: ĂN 16,61 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 13/5
SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 12 21 KHUNG TỪ NGÀY 13/05 ĐẾN 15/05: TRƯỢT
Lô khung 3 ngày 01/4

Hệ thống đang bảo trì

Lô khung 3 ngày 31/3

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 14 41 KHUNG TỪ NGÀY 31/03 ĐẾN 02/04 : ĂN 14,41 NGÀY 1

Lô khung 3 ngày 30/3

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 25 52 KHUNG TỪ NGÀY 30/03 ĐẾN 01/04 :

Lô khung 3 ngày 29/3

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 78 87 KHUNG TỪ NGÀY 29/03 ĐẾN 31/03 : ĂN 87 NGÀY 3

Lô khung 3 ngày 28/3

SONG THỦ LÔ NUÔI 3 NGÀY 34 43 KHUNG TỪ NGÀY 28/03 ĐẾN 30/03 : TRƯỢT

Lô khung 3 ngày 27/3

Lô nuôi 3 ngày : 26 62 từ 27/03 đến 29/03 : ăn 26,62 ngày 2